Snina
95,9

Prešov
104,1

Košice
104,5

89,0
Rožňava

97,8
Stropkov a Medzilaborce

104,2
Domaša